Đức Quốc gia thành viên đầu tiên áp dụng Chương trình “Đấu giá dưới dạng dịch vụ” của EU

Đức Quốc gia thành viên đầu tiên áp dụng Chương trình “Đấu giá dưới dạng dịch vụ” của EU

  Đức đã nổi lên là Quốc gia Thành viên đầu tiên áp dụng chương trình “Đấu giá dưới dạng dịch vụ” đổi mới của Liên minh Châu Âu dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Hydro Châu Âu.

  hydro xanh

  Sự phát triển quan trọng này, được Ủy ban và Đức cùng công bố, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tài chính năng lượng sạch và bền vững trên khắp châu Âu.

  Đức, trong nỗ lực củng cố vị thế dẫn đầu về năng lượng tái tạo, đã cam kết 350 triệu euro từ ngân sách quốc gia cho sản xuất hydro trong biên giới của mình. Khoản tài chính này được bổ sung cùng với khoản 800 triệu euro dành cho các dự án châu Âu từ Quỹ Đổi mới EU. Mục tiêu bao trùm là không chỉ đẩy nhanh quá trình sản xuất hydro của Đức mà còn đóng vai trò là chất xúc tác cho các sáng kiến ​​​​hydro tái tạo trên khắp châu Âu. Ủy ban đang kêu gọi các Quốc gia Thành viên khác làm theo sự dẫn dắt của Đức và tận dụng dịch vụ sáng tạo này cho các cuộc đấu giá sắp tới.

  Ủy ban đã khởi xướng cuộc đấu giá đầu tiên trên toàn EU trong khuôn khổ Quỹ Đổi mới vào ngày 23 tháng 11 năm 2023. Phù hợp với các mục tiêu của Kế hoạch REPowerEU, Kế hoạch công nghiệp Thỏa thuận xanh và các mục tiêu hydro tái tạo được nêu trong Chỉ thị Năng lượng tái tạo, cuộc đấu giá này nhằm mục đích hỗ trợ sản xuất hydro tái tạo. Theo khuôn khổ này, Ngân hàng Hydro Châu Âu sẽ thu hẹp khoảng cách tài chính cho các nhà sản xuất hydro tái tạo. Ngân hàng sẽ bù đắp sự chênh lệch giữa chi phí sản xuất hydro tái tạo và giá thị trường, được xác định thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh. Những giá thầu trúng thầu sẽ là những giá thầu yêu cầu hỗ trợ tài chính ít nhất cho mỗi kg hydro được sản xuất.

  Đặc điểm chính trong sáng kiến ​​của Ngân hàng Hydrogen là chương trình “Đấu giá dưới dạng dịch vụ”. Cơ chế này trao quyền cho các Quốc gia Thành viên tài trợ cho các dự án bổ sung ngoài khoản phân bổ ban đầu từ Quỹ Đổi mới. Bằng cách tận dụng công cụ này, các Quốc gia Thành viên có thể xác định và hỗ trợ các dự án cạnh tranh trong lãnh thổ của mình mà có thể đã bỏ lỡ nguồn tài trợ của EU. Việc tham gia là tự nguyện và các nhà phát triển dự án phải bày tỏ sự quan tâm của họ đến việc sử dụng dịch vụ này như một phần của quy trình đấu thầu của họ. Điều quan trọng cần lưu ý là mọi hỗ trợ do các Quốc gia Thành viên cung cấp thông qua dịch vụ này sẽ được coi là viện trợ của Nhà nước và cần phải thông báo cho Ủy ban. Tuy nhiên, quy trình phê duyệt viện trợ của Nhà nước được sắp xếp hợp lý đã được áp dụng, phù hợp với các hướng dẫn của EU về khí hậu, bảo vệ môi trường và năng lượng.

  Zalo
  Hotline