Đơn xin phép gia hạn hoạt động của Đơn vị 1 và 2/Ủy ban Điều tiết Sendai, không có phát hiện bổ sung nào tại cuộc họp đánh giá

Đơn xin phép gia hạn hoạt động của Đơn vị 1 và 2/Ủy ban Điều tiết Sendai, không có phát hiện bổ sung nào tại cuộc họp đánh giá

    Tại cuộc họp rà soát lần thứ 1182 tổ chức vào ngày 5, Cơ quan quản lý hạt nhân đã tiếp nhận đơn xin phép gia hạn thời gian vận hành của Tổ máy 1 và 2 Nhà máy điện hạt nhân Sendai của Công ty Điện lực Kyushu. Phản hồi cho 12 mục được chỉ ra tại cuộc họp tháng 7 liên quan đến hiện tượng suy giảm lão hóa như mỏi chu kỳ thấp, giòn do chiếu xạ neutron và nứt ăn mòn do ứng suất. Không có điểm bổ sung nào từ phía NRA và tất cả các điểm sẽ được thảo luận tại cuộc họp rà soát đã được giải quyết. Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Kyushu sẽ đệ trình văn bản sửa đổi dựa trên kết quả rà soát từ trước đến nay, nếu không có điểm tranh chấp mới dự kiến ​​sẽ bắt đầu chuẩn bị văn bản rà soát dự thảo.

    Zalo
    Hotline