Đơn giá thị trường công suất cho năm tài chính 2017 là 7.847 yên / tổng hơn 1 nghìn tỷ yên

Đơn giá thị trường công suất cho năm tài chính 2017 là 7.847 yên / tổng hơn 1 nghìn tỷ yên

    Ngày 24, Tổ chức xúc tiến vận hành diện rộng ngành Điện lực (tổ chức diện rộng) đã công bố kết quả hợp đồng đấu giá chính năm 2023 (cung cầu thực tế năm 2027) của thị trường công suất. Tổng đơn giá trung bình là 7.847 yên/kW, tăng 2.669 yên so với năm trước. Tổng số tiền hợp đồng tăng đáng kể 56,0% so với năm trước lên 1,314 nghìn tỷ yên. Số lượng giá thầu cho các nguồn năng lượng lệnh kích hoạt không đạt đến giới hạn trên.

    Tổng công suất theo hợp đồng là 167,45 triệu kW, tăng 2,9%.

    Zalo
    Hotline