Đo dòng thủy triều từ sóng điện từ và truyền kịp thời sản lượng phát điện / UK Wood Mackenzie

Đo dòng thủy triều từ sóng điện từ và truyền kịp thời sản lượng phát điện / UK Wood Mackenzie

  Đo dòng thủy triều từ sóng điện từ và truyền kịp thời sản lượng phát điện / UK Wood Mackenzie

  Nhiều màn hình sóng điện từ được lắp đặt gần nhà máy điện để ghi lại dòng thủy triều của đường dây tải điện
  ◆ Cung cấp dữ liệu vận hành cho nguồn điện lớn
  Công ty tư vấn Wood Mackenzie của Anh đang mở rộng dịch vụ của mình để cung cấp dữ liệu vận hành theo thời gian thực từ các nhà máy điện ở Nhật Bản. Nhiều màn hình sóng điện từ được lắp đặt gần nhà máy điện đo dòng điện của đường dây tải điện. Chuyển đổi thành đầu ra với thuật toán của riêng bạn. Nó bao gồm nhiệt điện, điện hạt nhân và thủy điện bao gồm lưu trữ được bơm trên toàn quốc, chiếm 60 đến 65% công suất (kilowatt). Khi tính biến động của thị trường điện gia tăng, nó đã được các thương nhân và đơn vị phát điện đánh giá cao.

  Zalo
  Hotline