Định hình Hành trình ASEAN Net Zero: Đưa Kịch bản Trung hòa Carbon vào Triển vọng Năng lượng ASEAN và sự hỗ trợ của nó trong thời gian làm Chủ tịch Lào

Định hình Hành trình ASEAN Net Zero: Đưa Kịch bản Trung hòa Carbon vào Triển vọng Năng lượng ASEAN và sự hỗ trợ của nó trong thời gian làm Chủ tịch Lào

  Triển vọng Năng lượng ASEAN (AEO) là nền tảng của thông tin, phân tích và dự báo năng lượng trong khu vực ASEAN, cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về triển vọng năng lượng khu vực và các báo cáo chiến lược về các lĩnh vực chủ đề chính. AEO đánh giá tính khả thi của việc đáp ứng các mục tiêu quốc gia và khu vực liên quan đến tiếp cận năng lượng, khả năng chi trả, hiệu quả, an ninh và bền vững môi trường. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về các chính sách, biện pháp và công nghệ cần thiết để đạt được các mục tiêu này.

  Giày sneaker và

  Ảnh 1. Chuyến thăm quốc gia về Triển vọng Năng lượng ASEAN tới Lào

  AEO được xác định nhờ nền tảng vững chắc về dữ liệu mạnh mẽ và hiểu biết sâu sắc về mô hình bắt nguồn từ sự hợp tác và hội nhập sâu rộng giữa Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) và 10 Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS). AMS với sự điều phối trực tiếp của Nhóm làm việc AEO đóng góp dữ liệu quan trọng cho AEO và tất cả các kết quả lập mô hình đều được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo chúng thể hiện chính xác bối cảnh địa phương và các kế hoạch phát triển khu vực. Do đó, các dự báo trong AEO phản ánh kỳ vọng chính thức của các quốc gia về phát triển năng lượng trong tương lai. Cách tiếp cận hợp tác này thúc đẩy quyền sở hữu và sự hiểu biết giữa các bên liên quan và nâng cao mức độ phù hợp của kết quả cho toàn bộ khu vực. Các phiên bản gần đây của AEO đã áp dụng cách tiếp cận mô hình từ dưới lên mới, phù hợp hơn để đánh giá tác động của các chính sách quốc gia và khu vực, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về cách các hệ thống năng lượng của ASEAN sẽ phát triển trong những năm tới. AEO mở rộng phương pháp mô hình hóa từ dưới lên này, kết hợp mô hình năng lượng được cải tiến và chi tiết hơn cho các lĩnh vực thương mại và công nghiệp, từ đó cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về cách đạt được các mục tiêu quốc gia và khu vực, xem xét các đặc điểm riêng của từng AMS.

  Giày sneaker và

  Ảnh 2. Buổi thảo luận nhóm tập trung

  Để đảm bảo đạt được sự gắn kết giữa các xu hướng năng lượng, dữ liệu và mô hình năng lượng, nhóm AEO đang hợp tác chặt chẽ trong việc tổ chức các chuyến thăm quốc gia tới từng AMS. Chuyến thăm quốc gia là một chương trình nghị sự quan trọng nhằm tăng cường sự tham gia của quốc gia và sự phù hợp với các chính sách, mục tiêu và việc triển khai hiện tại sẽ được chuyển thành các kịch bản AEO8. Các cuộc thảo luận và đóng góp sâu sắc đã được đưa ra trong chuyến thăm quốc gia này, thể hiện cam kết mạnh mẽ của ASEAN trong việc hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng. Bên cạnh đó, chuyến thăm quốc gia cũng giới thiệu một số điểm chính nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng thông qua việc giải thích về chiến lược và đầu tư năng lượng.

  Hơn nữa, ngành năng lượng ASEAN đang phát triển và phù hợp với cam kết toàn cầu nhằm đạt được mục tiêu số 0 ròng trong những năm tới. Sự cải thiện đáng kể này cũng được hỗ trợ bằng việc triển khai  Chiến lược ASEAN về Trung hòa Carbon  thông qua Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 vào  tháng 8 năm 2023 nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn diện sang nền kinh tế xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bổ sung các nỗ lực quốc gia như một phần của nỗ lực chung khu vực. . Văn bản cũng nêu những phân tích cụ thể và lộ trình sáng kiến ​​nhằm khuyến khích hành trình hướng tới trung hòa carbon của ASEAN.

  ACE, với tư cách là một tổ chức tư vấn, phát hiện ra sự chênh lệch giữa mối quan hệ năng lượng và khí hậu trong khu vực ASEAN. Để lấp đầy khoảng trống, ACE cùng với Viện Quan hệ Quốc tế Na Uy (NUPI) đã triển khai Dự án Năng lượng và Biến đổi Khí hậu ASEAN (ACCEPT), dự án tích hợp đầu tiên về năng lượng và khí hậu ở ASEAN. Kể từ lần thông qua đầu tiên tại  Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 37 vào năm 2019, ACCEPT liên tục thực hiện sứ mệnh của mình cho đến giai đoạn thứ hai (ACCEPT II) được hoan nghênh tại AMEM lần thứ 40  vào năm 2022. Trong ACCEPT II, ​​dự án hướng tới mục tiêu khuyến khích ASEAN chia sẻ kiến ​​thức nâng cao về mối quan hệ năng lượng và khí hậu, nâng cao năng lực của ASEAN với tư cách là nền kinh tế carbon thấp hướng tới trung hòa carbon, và tăng cường cấu trúc, năng lực và bình đẳng giới trong mối quan hệ năng lượng-khí hậu.

  Do có hai dự án liên kết với nhau về năng lượng và khí hậu, một sáng kiến ​​khu vực đã được đưa ra nhằm xem xét kịch bản trung hòa carbon trong Triển vọng Năng lượng ASEAN lần thứ 8  (AEO8). Tổng cộng, sẽ có bốn kịch bản là Kịch bản cơ sở, Kịch bản mục tiêu AMS (ATS), Kịch bản tiếp cận khu vực (RAS) và Kịch bản trung hòa carbon (CNS). Kịch bản Trung hòa Carbon sẽ đánh giá thêm lộ trình giảm phát thải của từng AMS thông qua phương pháp tiếp cận công nghệ. Công nghệ được đưa vào kịch bản là kết quả của một cuộc khảo sát sơ bộ trong Nhóm công tác AEO8 nhằm xác định các công nghệ ròng bằng 0 tiềm năng sẽ hữu ích để hỗ trợ mục tiêu của quốc gia.

  Cùng nhau, AEO8 và ACCEPT đã điều chỉnh mô hình trung tính carbon dựa trên cuộc thảo luận chuyên sâu trong AMS. Là cột mốc quan trọng đầu tiên cho kịch bản trung hòa carbon trong khu vực, ACCEPT đã khởi xướng mô hình quốc gia đầu tiên với CHDCND Lào, đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2024.

  Tiến sĩ Zulfikar Yurnaidi, Giám đốc ACE  thừa nhận rằng “ ASEAN cần phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng phát triển carbon thấp, phù hợp với các cam kết quốc gia, khu vực và quốc tế của họ. Báo cáo Triển vọng Năng lượng ASEAN (AEO), với tư cách là tài liệu tham khảo chính và chính thức về năng lượng của ASEAN, sẽ bao gồm một kịch bản có tên là Kịch bản Trung hòa Carbon, nhằm khám phá các con đường hướng tới tương lai không phát thải carbon của khu vực, được hỗ trợ bởi ACCEPT II. Chi tiết hơn nữa là Mô hình và Lộ trình Net Zero dành cho Lào, cũng nhằm hỗ trợ cho vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay.”

  Chuyến thăm nước CHDCND Lào được tổ chức vào ngày 5 tháng 3 năm 2024 tại Viêng Chăn. Phiên họp rất sâu sắc, nêu bật cam kết của CHDCND Lào đối với năng lượng tái tạo. Quốc gia này đang có kế hoạch tăng tỷ trọng RE và đảm bảo rằng nó sẽ phù hợp với mô hình năng lượng. Hơn nữa, phiên thảo luận còn phát hiện ra những thách thức hiện tại mà CHDCND Lào đang phải đối mặt, nhấn mạnh đến nhu cầu thị trường năng lượng tái tạo hạn chế, không ổn định và theo mùa. Trong tương lai, CHDCND Lào đặt mục tiêu đạt được an ninh năng lượng tốt hơn và kết hợp năng lượng song song với việc đạt được mục tiêu số 0 ròng quốc gia.

  Nghiên cứu về mức không phát thải ròng của Lào:  Lộ trình của ngành năng lượng hướng tới mức phát thải ròng bằng không tại CHDCND Lào

  Giày sneaker và

  Ảnh 3. Những người tham gia hội thảo “Lộ trình của ngành năng lượng hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 ở Lào”

  Kịch bản trung hòa carbon cho ASEAN được thiết lập để hỗ trợ đạt được Đóng góp do quốc gia xác định (NDC) do mỗi quốc gia đặt ra nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong tương lai. Trong bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới một tương lai năng lượng bền vững, ACE, thông qua ACCEPT II, ​​đã hợp tác với Bộ Năng lượng và Mỏ (MEM) của CHDCND Lào để thực hiện một nghiên cứu có tựa đề “Lộ trình của ngành năng lượng hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 ở Lào”. ” với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện Môi trường Stockholm (SEI), tạo tiền lệ cho khu vực với tư cách là Quốc gia Thành viên ASEAN đầu tiên bắt tay vào mô hình nền kinh tế carbon thấp cấp quốc gia. Nghiên cứu chung này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Năng lượng và Mỏ của CHDCND Lào và Trung tâm Năng lượng ASEAN. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lộ trình ngành năng lượng của Lào và là một phần không thể thiếu trong các Ưu tiên Năng lượng của Chủ tịch ASEAN về Năng lượng của Lào vào năm 2024.

  Với Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Lào bao gồm mục tiêu giảm phát thải 60% vào năm 2030, do đó, nghiên cứu này là một trong những bước đi của đất nước hướng tới hiện thực hóa mục tiêu không phát thải. Nghiên cứu này dự kiến ​​sẽ được công bố tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ  42 vào tháng 9 năm 2024, trong thời gian CHDCND Lào làm Chủ tịch ASEAN 2024. Nghiên cứu này bao gồm một số hoạt động xây dựng năng lực bao gồm hai hội thảo, một báo cáo và báo cáo về số 0 ròng sẽ được công bố. ra mắt tại AMEM lần thứ 42  vào năm 2024.

  Beni Suryadi, Giám đốc Dự án ACCEPT II & Giám đốc ACE , cho biết  “Nghiên cứu và hội thảo này sẽ mở ra một kịch bản mới cho hành trình hướng tới lượng phát thải ròng bằng không của CHDCND Lào. Những phát hiện của nghiên cứu cũng sẽ đóng góp cho Triển vọng Năng lượng ASEAN lần thứ 8  (AEO8), định hình các xu hướng năng lượng trong cung và cầu của đất nước.” 

  Nghiên cứu này được chia thành hai hình thức hội thảo và xây dựng năng lực về mô hình hóa năng lượng. Trước khi có thỏa thuận, một hội thảo có tiêu đề “Lộ trình của ngành năng lượng hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 ở Lào” do ACCEPT II và MEM của CHDCND Lào tổ chức đã được tiến hành hai lần để thảo luận về việc xây dựng kịch bản phát thải ròng bằng 0 cho CHDCND Lào–điều này nghiên cứu vượt xa các mô hình khu vực rộng lớn; nó đi sâu vào chi tiết cụ thể của nền kinh tế ít carbon của từng quốc gia, thúc đẩy họ hướng tới mục tiêu không có lưới. Nền tảng của nghiên cứu này là phân tích chuyên sâu về cung và cầu năng lượng ở cấp quốc gia.

  Hội thảo bắt đầu đầu tiên tại Lào được tổ chức vào ngày 30-31 tháng 10 năm 2023 tại Viêng Chăn. Hội thảo này đánh dấu sự khởi đầu hành trình nghiên cứu quốc gia của Lào về net zero và đưa ra những thách thức hiện tại mà chính phủ đang phải đối mặt trong lĩnh vực năng lượng. Trong hội thảo đầu tiên, CHDCND Lào đã đề cập đến ý định nghiêm túc của mình nhằm đạt được 30% thị phần năng lượng tái tạo bằng cách giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch thông qua sử dụng 106 MW năng lượng mặt trời, 400 MW thủy điện nhỏ, 145 MW năng lượng sinh học cho điện, 75 MW năng lượng gió và sử dụng nhiên liệu sinh học ở Quốc gia. Trong khi đó, trong lĩnh vực điện, Lào thông qua Electricite du Lao đã giao sứ mệnh hỗ trợ thực hiện thương mại điện xuyên biên giới với sự tham gia của một số quốc gia là Campuchia, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Bất chấp mục tiêu và tầm nhìn lạc quan đã được chính phủ định hình, CHDCND Lào vẫn đang phải đối mặt với một số thách thức bao gồm thiếu hỗ trợ tài chính, phân bổ điện khí hóa không đồng đều và các rào cản trong việc triển khai và nâng cao công nghệ năng lượng tái tạo.

  Kết quả của hội thảo thứ nhất sau đó tiếp tục được thảo luận ở hội thảo thứ hai. Nối tiếp chuyến thăm quốc gia AEO8 tới Lào, hội thảo thứ hai cũng được tổ chức tại Viêng Chăn vào ngày 6 tháng  3 năm 2024 nhằm mục đích xác minh dữ liệu và thảo luận về mô hình số không ròng. Hơn nữa, CHDCND Lào cũng nhấn mạnh mục tiêu mới về tỷ lệ xe điện trong nước sẽ tăng lên tới 10% vào năm 2030. Giữa hội thảo, ACCEPT cũng thừa nhận tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực để đảm bảo tính bền vững và phổ biến kiến ​​thức nhằm hình thành một nền kinh tế quốc gia. mô hình ròng bằng không. Do đó, ACCEPT đã tạo điều kiện cho Bộ Năng lượng và Mỏ của CHDCND Lào xây dựng năng lực cụ thể bằng cách sử dụng Nền tảng phân tích phát thải thấp (LEAP) do SEI hỗ trợ. Trong hội thảo đầu tiên, những người tham gia có cơ hội trải nghiệm thực tế bằng các bài tập đơn giản trong LEAP tập trung vào điều kiện hiện tại của đất nước.

  Để hướng tới tương lai, ý kiến ​​đóng góp và đề xuất từ ​​CHDCND Lào sẽ được xem xét đưa vào báo cáo, nhấn mạnh điều kiện năng lượng hiện tại của CHDCND Lào và cách thức đáng tin cậy để đạt được mục tiêu NDC quốc gia thông qua phương pháp tiếp cận công nghệ. Hơn nữa, kết quả này cũng có thể là đề xuất hoặc hiểu biết sâu sắc cho NDC tiếp theo của CHDCND Lào. Phù hợp với vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào, kết quả của hội thảo sẽ được đưa ra dưới dạng báo cáo quốc gia về lộ trình của Lào hướng tới mục tiêu số 0 ròng sau khi được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Năng lượng (AMEM) lần thứ 42 vào năm 2024  nghiên cứu về Lào Net Zero sẽ hỗ trợ việc thiết lập Triển vọng Năng lượng ASEAN lần thứ 8 cho  kịch bản trung hòa carbon. Kết quả của các kịch bản AEO sẽ là đầu vào để ASEAN xác định mục tiêu khu vực cho chu kỳ tiếp theo của APAEC và là điểm khởi đầu để thiết lập mục tiêu trung hòa carbon khu vực.

  Hãy tham gia Mạng lưới các nhà nghiên cứu ASEAN về biến đổi khí hậu (ARNECC) của chúng tôi bằng cách đăng ký tại đây. Trở thành một phần trong nỗ lực hợp tác của chúng tôi nhằm giải quyết những thách thức cấp bách về khí hậu và định hình một tương lai bền vững.  

  Thông tin chi tiết về ACCEPT II có thể được tìm thấy tại https://accept.aseanenergy.org/

  Chúng tôi hoan nghênh mọi sự hợp tác trong tương lai, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Accept@aseanenergy.org

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:    
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline