Đình chỉ trợ cấp đối với 9 hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, áp dụng Đạo luật về các biện pháp đặc biệt về năng lượng tái tạo sửa đổi

Đình chỉ trợ cấp đối với 9 hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, áp dụng Đạo luật về các biện pháp đặc biệt về năng lượng tái tạo sửa đổi

  Dựa trên Đạo luật về các biện pháp đặc biệt về năng lượng tái tạo đã sửa đổi (Đạo luật sửa đổi về các biện pháp đặc biệt liên quan đến thúc đẩy sử dụng điện năng lượng tái tạo), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã thực hiện biểu giá nạp điện (hệ thống biểu giá nạp vào) cho 9 dự án năng lượng tái tạo. Các biện pháp đã được thực hiện để tạm thời đình chỉ trợ cấp Feed-in-Premium (FIP). Ken Saito, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, đưa ra thông báo này trong cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các ngày 2/4.

  (Nguồn: photoAC)

  Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tạm dừng trợ cấp cùng thời điểm luật sửa đổi có hiệu lực
  (Nguồn: photoAC)

  Đạo luật về các biện pháp đặc biệt về năng lượng tái tạo sửa đổi đã tạo ra một hệ thống trong đó các khoản tài trợ FIT/FIP sẽ tạm thời bị đình chỉ nếu doanh nghiệp được chứng nhận FIT/FIP vi phạm các luật, pháp lệnh hoặc kế hoạch/tiêu chuẩn chứng nhận liên quan. Ngoài ra, các biện pháp đã được thiết lập để thu các khoản tài trợ bị đình chỉ nếu vi phạm không được giải quyết và chứng nhận bị thu hồi.

  Mục đích nhằm khuyến khích các doanh nghiệp vi phạm sớm khắc phục. Sau khi luật có hiệu lực từ ngày 1/4, các biện pháp này đã được triển khai kịp thời trong 9 trường hợp có dấu hiệu vi phạm Luật Lâm nghiệp rõ ràng. Xin lưu ý rằng tên doanh nghiệp và tên dự án cụ thể không được tiết lộ.

  Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Saito cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bộ liên quan và chính quyền địa phương, tăng cường hệ thống kiểm tra tại chỗ, xử lý nghiêm khắc các vi phạm và nỗ lực giới thiệu năng lượng tái tạo phù hợp”. cùng tồn tại với cộng đồng địa phương.'' Tôi muốn tiến về phía trước."

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:       https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:       https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline