Điện mặt trời bắt đầu vận hành trên đảo Sado, Tohoku NW/kết hợp với pin lưu trữ 5.000 kilowatt giờ

Điện mặt trời bắt đầu vận hành trên đảo Sado, Tohoku NW/kết hợp với pin lưu trữ 5.000 kilowatt giờ

    Mạng lưới điện lực Tohoku thông báo vào ngày 18 rằng nhà máy năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ pin trên đảo Sado, tỉnh Niigata, bắt đầu hoạt động cùng ngày. Nhà máy điện mới xây dựng ``Hikari no Chikara Kurinoe'' sẽ tạo ra khoảng 1,58 triệu kilowatt giờ, tương đương với mức tiêu thụ điện hàng năm của khoảng 500 hộ gia đình bình thường. Công suất của hệ thống pin lưu trữ được lắp đặt trong khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Ryotsu sẽ là 5.000 kilowatt giờ. Bằng cách kết hợp năng lượng tái tạo và pin lưu trữ, chúng ta sẽ thực hiện được việc kiểm soát cung và cầu tối ưu trên các hòn đảo xa xôi.

    Cơ sở sản xuất điện Hikari no Chikara Kurinoe đã bắt đầu hoạt động

    Zalo
    Hotline