Cục Phát triển Hokuriku/Xây dựng chính đập Toga giai đoạn 1, Tập đoàn Shimizu và Liên doanh Konoike Gumi với giá 19,8 tỷ yên

Cục Phát triển Hokuriku/Xây dựng chính đập Toga giai đoạn 1, Tập đoàn Shimizu và Liên doanh Konoike Gumi với giá 19,8 tỷ yên

  Vào ngày 27, Cục Phát triển Khu vực Hokuriku đã công bố kết quả đấu thầu cạnh tranh rộng rãi cho "Xây dựng Đập Toga (Giai đoạn 1)" đủ điều kiện của WTO, được khai mạc vào ngày 26. Đơn vị đấu thầu thành công là Tập đoàn Shimizu và Liên doanh Konoike Gumi với giá trúng thầu là 19,837 triệu yên (chưa bao gồm thuế).

  Hai ngày nghỉ mỗi tuần (do khách hàng chỉ định), thử nghiệm mô hình hệ thống thăng tiến nghề nghiệp xây dựng bắt buộc (CCUS), sử dụng CNTT do khách hàng chỉ định, xây dựng ứng dụng BIM/CIM do khách hàng chỉ định. Sáu liên doanh tham gia đấu thầu.

  Công việc xây dựng bao gồm khoảng 217.000 mét khối công tác đào thân đập, công tác đổ bê tông (khoảng 264.000 mét khối thân kè, bao gồm cả khối đúc sẵn), khoảng 16.000 mét khối công việc tiết giảm năng lượng và công tác xử lý nền móng. 4000 mét vv. Biện pháp chống biến dạng nền đất bao gồm khoảng 1.063.000 m3 đào đất, 10 công trình móng sâu và 120 công trình neo.

  Địa điểm xây dựng là làng Toga, thành phố Nanto, tỉnh Toyama. Thời gian xây dựng là 1.456 ngày (công trình sẽ đóng cửa vào mùa đông từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 5 tháng 4 năm sau).

  Zalo
  Hotline