Công ty Điện lực Hokuriku tăng giá mới để khuyến khích DR/Giảm giá sẽ được bổ sung cho các phương tiện điện áp cao và tốc độ cực cao từ tháng 4

Công ty Điện lực Hokuriku tăng giá mới để khuyến khích DR/Giảm giá sẽ được bổ sung cho các phương tiện điện áp cao và tốc độ cực cao từ tháng 4

    Vào ngày 28, Công ty Điện lực Hokuriku thông báo sẽ bắt đầu cung cấp thực đơn giá điện cho điện áp thấp, điện áp cao và điện áp cực cao từ ngày 1 tháng 4, với mục đích sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo. Nó sẽ thông báo trước cho bạn về khoảng thời gian mà lượng năng lượng tái tạo được tạo ra vượt quá nhu cầu và việc kiểm soát sản lượng sẽ được thực hiện, đồng thời sẽ giảm giá hóa đơn tiền điện cho bạn trong thời gian đó. Việc sử dụng năng lượng tái tạo sẽ được tăng lên bằng cách chuyển việc sử dụng điện từ ban đêm sang ban ngày thông qua phương pháp ``up-DR (đáp ứng nhu cầu)'', giúp tăng nhu cầu trong thời gian mục tiêu.

    Zalo
    Hotline