Công ty Điện lực Chubu Miraiz bổ nhiệm ông Sakurai làm giám đốc điều hành mới

Công ty Điện lực Chubu Miraiz bổ nhiệm ông Sakurai làm giám đốc điều hành mới

    Vào ngày 31, Chubu Electric Power Miraiz đã chính thức bổ nhiệm Sumito Sakurai, Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Doanh nghiệp, làm giám đốc điều hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Ông Sakurai sẽ tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Doanh nghiệp. Tamiko Ishikawa, giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc Bộ phận Kinh doanh Cuộc sống, sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 3 và sẽ trở thành giám đốc kiêm giám đốc điều hành cấp cao của Chuden Clavis vào ngày 1 tháng 4.

    Ông Sumito Sakurai

    Ngoài ra, ông Koichi Oshima và ông Shinji Furuta sẽ được bổ nhiệm làm kiểm toán viên khi kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến ​​tổ chức vào tháng 6. Kiểm toán viên Masahiko Sawada và Kiểm toán viên Akinori Kataoka đã từ chức. Ông Sawada sẽ được chuyển giao cho Kiểm toán viên Bất động sản Chuden.

    Zalo
    Hotline