Cơ sở đào tạo O&M gió ngoài khơi được xây dựng tại Thành phố Kitakyushu thuộc Chi nhánh Kitataku

Cơ sở đào tạo O&M gió ngoài khơi được xây dựng tại Thành phố Kitakyushu thuộc Chi nhánh Kitataku

  Mitsui O.S.K. Lines và công ty con hợp nhất Hokutaku (Thành phố Asahikawa, Hokkaido) đang xây dựng một cơ sở đào tạo chuyên về vận hành thực tế và bảo trì hoạt động sản xuất điện gió ngoài khơi trong khuôn viên của Chi nhánh Hokutaku Kitakyushu ở Thành phố Kitakyushu. Lễ hoàn thành được tổ chức vào ngày 21 tháng 5.

  (Nguồn: Được phát hành chung bởi Mitsui O.S.K. Lines và Hokutaku)

  Thiết bị đào tạo và lễ hoàn thiện
  (Nguồn: Mitsui O.S.K. Lines và Hokutaku phát hành chung)

  Đây là cơ sở đào tạo đầu tiên ở Nhật Bản sử dụng bộ phận chuyển tiếp (TP), là phần kết nối giữa móng của một tuabin gió ngoài khơi và tháp tuabin gió. Hokutaku, với tư cách là công ty trợ cấp đại diện, và Mitsui O.S.K. Lines là công ty trợ cấp tham gia, đã được chọn tham gia ``Trợ cấp Dự án Phát triển Nguồn nhân lực Phát điện Gió Ngoài khơi'' của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho năm tài chính 2020 và năm tài chính 2025, đồng thời có đã và đang thi công dự án.

  (Nguồn: Được phát hành chung bởi Mitsui O.S.K. Lines và Hokutaku)

  Nội dung đào tạo
  (Nguồn: Mitsui O.S.K. Lines và Hokutaku đồng phát hành)

  Dựa trên bí quyết bảo trì của Hokutaku và các ví dụ từ Châu Âu, nơi đang dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất điện gió ngoài khơi, việc đào tạo bảo trì có thể được tiến hành trong đó có thể chấp nhận những rủi ro đặc trưng của việc sản xuất điện gió ngoài khơi. Khóa học dành cho tất cả các kỹ sư tham gia bảo trì nhà máy điện gió ngoài khơi chứ không chỉ nhân viên bảo trì nội bộ và góp phần phát triển ngành điện gió ngoài khơi bằng cách phát triển nguồn nhân lực có thể vận hành sản xuất điện gió ngoài khơi một cách an toàn và ổn định trong thời gian dài. khoảng thời gian làm.

  Nội dung đào tạo chính bao gồm đào tạo hạ cánh từ trực thăng, đào tạo thay thế đèn chướng ngại vật hàng không/đèn định vị, đào tạo kiểm tra và sử dụng cần cẩu David, đào tạo nâng và hạ thang tiếp cận, đào tạo chuyển từ tàu vận chuyển công nhân (CTV), và đào tạo về chốt tháp, đào tạo kiểm tra bộ phận trên không tiếp cận dây, đào tạo kiểm tra và hạ xuống bên trong TP và cọc đơn (MP), và đào tạo cứu hộ bên trong TP/MP. Mục tiêu là tiếp nhận hơn 1.000 sinh viên trong 10 năm tới.

  Tại thành phố Kitakyushu, Trang trại gió ngoài khơi Kitakyushu Hibikinada, một trang trại gió ngoài khơi với công suất tối đa 220 MW, hiện đang được xây dựng và hướng tới vận hành thương mại vào năm 2025. Một công ty có mục đích đặc biệt, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hokutaku, sẽ có 10% cổ phần của Hibiki no Wind Energy, đơn vị vận hành nhà máy điện. Ngoài ra, Cảng Kitakyushu đã được chỉ định làm cảng cơ sở để sản xuất điện gió ngoài khơi và Thành phố Kitakyushu đang xúc tiến dự án Cảng Năng lượng Xanh Hibiki, nhằm mục đích tập hợp các ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng như sản xuất điện gió.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline