Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Điện lực Trung ương… cũng đang hợp tác với Hoa Kỳ về nghiên cứu nhiên liệu lò phản ứng nhanh và công nghệ tái chế pháo hoa.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Điện lực Trung ương… cũng đang hợp tác với Hoa Kỳ về nghiên cứu nhiên liệu lò phản ứng nhanh và công nghệ tái chế pháo hoa.

    Vào ngày 23, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Trung ương Công nghiệp Điện lực, Mitsubishi Heavy Industries và Mitsubishi FBR Systems (MFBR, Shibuya-ku, Tokyo, Chủ tịch Shigeru Kunishima) đã thông báo rằng họ đang hợp tác với Argonne National của Hoa Kỳ. Phòng thí nghiệm (ANL) phát triển nhiên liệu kim loại phản ứng nhanh và lò phản ứng khô thông báo sẽ tiến hành nghiên cứu chung về tái xử lý. ANL sở hữu lò phản ứng nhanh thử nghiệm "EBR-2" và có thành tích về xử lý nhiên liệu kim loại đã qua sử dụng. ANL đã cung cấp cho bốn bên kiến ​​thức mà họ đã trau dồi được thông qua việc sản xuất nhiên liệu kim loại, chiếu xạ và thử nghiệm tai nạn nghiêm trọng. Các công ty Nhật Bản sẽ chi trả chi phí đánh giá thiết kế và các chi phí khác.

     

    Zalo
    Hotline