Cơ quan Năng lượng lắng nghe thẩm tra cải cách hệ thống điện/“Nguồn cung cấp ổn định” lần lượt được chỉ ra

Cơ quan Năng lượng lắng nghe thẩm tra cải cách hệ thống điện/“Nguồn cung cấp ổn định” lần lượt được chỉ ra

    ◆Khuyến nghị tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân thông qua gây quỹ

    Tại cuộc họp do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cục Tài nguyên và Năng lượng tổ chức vào ngày 27 để xem xét cải cách hệ thống điện, các viện nghiên cứu và tổ chức đã đề xuất các biện pháp như xây dựng một hệ thống cung cấp ổn định và đảm bảo năng lực cung cấp. Liên đoàn Lao động ngành Điện Quốc gia (Liên đoàn Điện lực) chỉ ra rằng, để đáp ứng yêu cầu thường xuyên về tiết kiệm điện, cần tạo ra một môi trường đảm bảo đa dạng các nguồn điện và khả năng cung cấp cần thiết. Có nhiều ý kiến ​​liên quan đến việc sử dụng năng lượng hạt nhân, trong đó nhiều ý kiến ​​kêu gọi “mô hình dựa trên tài sản được quản lý (RAB)” của Vương quốc Anh để đẩy nhanh việc đưa năng lượng hạt nhân vào sử dụng.

    Zalo
    Hotline