ClassNK tạo điều kiện chuyển đổi sang không phát thải bằng cải tiến hiệu quả năng lượng, nhiên liệu thay thế, CCS trên tàu - Ra mắt Dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi ClassNK-

ClassNK tạo điều kiện chuyển đổi sang không phát thải bằng cải tiến hiệu quả năng lượng, nhiên liệu thay thế, CCS trên tàu - Ra mắt Dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi ClassNK-

  Tokyo - ClassNK đã mở rộng dịch vụ của mình để hỗ trợ các hành động cụ thể của khách hàng hướng tới quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang vận chuyển không phát thải.

  Giày sneaker và


  Biểu đồ chuyển đổi sang không phát thải

  Với việc sửa đổi các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của IMO và đưa ra gói chính sách khí hậu của EU cho lĩnh vực vận tải biển, các quy định về không phát thải ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng cung cấp nhiên liệu không phát thải vẫn đang được phát triển. Các doanh nghiệp trong ngành vận tải biển cần lựa chọn và sử dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính phù hợp dựa trên tình hình doanh nghiệp của họ và đặc điểm cụ thể của từng tàu của họ để tiến tới mục tiêu không phát thải.

  Để hỗ trợ hiệu quả hơn những nỗ lực không ngừng của khách hàng về các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, ClassNK đang mở rộng "Dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi ClassNK". ClassNK tập trung vào ba loại biện pháp giảm phát thải khí nhà kính: sử dụng nhiên liệu thay thế cho tàu, công nghệ cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng và sử dụng CCS trên tàu, cùng nhau xem xét nhu cầu của khách hàng và dẫn đến việc thực hiện các giải pháp tối ưu.

  Danh mục dịch vụ sẽ được mở rộng để đáp ứng với những thay đổi của hoàn cảnh, bao gồm bối cảnh pháp lý và xu hướng công nghệ. ClassNK sẽ hỗ trợ toàn diện cho việc theo đuổi và chuyển đổi sang không phát thải của khách hàng. Thông tin chi tiết có tại trang bên dưới trên trang web của ClassNK:

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline