Chubu Electric Power phổ biến thông tin địa phương trên Instagram, v.v. / vượt quá 10.000 người theo dõi

Chubu Electric Power phổ biến thông tin địa phương trên Instagram, v.v. / vượt quá 10.000 người theo dõi

    Số lượng người theo dõi trên tài khoản Instagram `` Access Style '' của phương tiện điều hướng cuộc sống Chubu Electric Power đã vượt quá 10.000 vào tháng 1. Phương tiện chính sẽ được thay đổi từ tập sách truyền thống sang Instagram và web, đồng thời sẽ được gia hạn vào tháng 1 năm 2023. Chúng tôi cũng đang nỗ lực nâng cao hơn nữa nội dung và cập nhật các bài viết trên web thường xuyên hơn.

    "Phong cách giao tiếp" đã được đổi mới vào năm ngoái và đã làm phong phú thêm nội dung của nó.

     

    Zalo
    Hotline