Chubu Electric Power Miraiz bắt đầu tư vấn GX cho các tập đoàn/hỗ trợ từ kế hoạch đầu tư vốn

Chubu Electric Power Miraiz bắt đầu tư vấn GX cho các tập đoàn/hỗ trợ từ kế hoạch đầu tư vốn

    Chubu Electric Power Miraiz đã thông báo vào ngày 1 rằng họ đã bắt đầu cung cấp ``Dịch vụ tư vấn GX'' cho các khách hàng doanh nghiệp, giúp họ xây dựng và thực hiện các kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu bảo tồn năng lượng và khử cacbon. Chúng tôi tham gia lập kế hoạch ngay từ giai đoạn đầu khi khách hàng lên kế hoạch đầu tư vốn, đồng thời cân nhắc lựa chọn thiết bị và xây dựng hệ thống tối ưu theo tình hình năng lượng thực tế của quá trình sản xuất. Chúng tôi sử dụng đầy đủ hồ sơ theo dõi và bí quyết của mình về các giải pháp năng lượng để cung cấp hỗ trợ dựa trên nhu cầu của khách hàng và mục tiêu môi trường.

    Zalo
    Hotline