Chubu Electric Power cung cấp năng lượng mặt trời cho các cơ sở thoát nước ở thành phố Gifu và Motosu, tổng công suất 930 kilowatt tại hai địa điểm

Chubu Electric Power cung cấp năng lượng mặt trời cho các cơ sở thoát nước ở thành phố Gifu và Motosu, tổng công suất 930 kilowatt tại hai địa điểm

    Vào ngày 26, Công ty Điện lực Chubu và Thành phố Motosu, tỉnh Gifu đã ký thỏa thuận cơ bản về dự án giới thiệu thiết bị phát điện năng lượng mặt trời cho các cơ sở thoát nước thuộc sở hữu của thành phố. Chubu Electric Power sẽ chịu trách nhiệm lắp đặt, vận hành và bảo trì năng lượng mặt trời. Thành phố sẽ thu phí sử dụng từ Công ty Điện lực Chubu dựa trên diện tích cơ sở vật chất đang được sử dụng, nhằm nỗ lực củng cố cơ sở quản lý hoạt động kinh doanh thoát nước của thành phố. Điện năng lượng mặt trời với tổng công suất khoảng 930 kW sẽ được lắp đặt tại 2 công trình thoát nước của thành phố vào tháng 5 năm 2025. Đây là dự án năng lượng mặt trời đầu tiên của Chubu Electric Power sử dụng cơ sở vật chất công cộng.

     

    Zalo
    Hotline