Chủ tịch Toshiba Taro Shimada

Chủ tịch Toshiba Taro Shimada

    ◆ Chiến lược tăng trưởng sau khi chuyển sang tư nhân / Tỏa sáng Toshiba Khôi phục và củng cố mạng lưới phân phối và truyền tải điện chiến lược là vấn đề cấp bách

    Ông Taro Shimada

    Toshiba chuyển sang tư nhân hóa và bắt đầu thực hiện các bước hướng tới hồi sinh. Công ty đã vượt qua tình trạng hỗn loạn về mặt quản lý do xung đột với các nhà hoạt động gây ra và đã xây dựng một hệ thống cho phép công ty nhanh chóng quyết định hướng đi của công ty. Chủ tịch Taro Shimada cho biết: “Việc công ty niêm yết hay chưa niêm yết không quan trọng” và bày tỏ quyết tâm: “Điều quan trọng là quay trở lại con đường tăng trưởng và khôi phục lại ánh hào quang của Toshiba”. Bằng cách tận dụng thế mạnh của Toshiba trong việc “tạo ra những thứ chưa tồn tại trên thế giới”, điều mà Chủ tịch Shimada đã nhiều lần nhấn mạnh, Toshiba có kế hoạch huy động một cách suôn sẻ số vốn cần thiết để trả nợ và đầu tư tăng trưởng.

    Zalo
    Hotline