Chính quyền địa phương ở vùng Shikoku/mở rộng việc xây dựng mô hình tuần làm việc hai ngày, với Tỉnh Kochi được chỉ định là nhà thầu cho tất cả các công việc xây dựng

Chính quyền địa phương ở vùng Shikoku/mở rộng việc xây dựng mô hình tuần làm việc hai ngày, với Tỉnh Kochi được chỉ định là nhà thầu cho tất cả các công việc xây dựng

  Một tuần đã trôi qua kể từ đầu năm 2024. Các nỗ lực đang được thực hiện để mở rộng mô hình tuần làm việc hai ngày cho công việc xây dựng do chính quyền địa phương ở khu vực Shikoku đặt hàng. Tỉnh Kochi đã mở rộng hệ thống xây dựng mô hình tuần làm việc hai ngày do khách hàng chỉ định cho tất cả các công việc xây dựng. Thành phố Aki, tỉnh Kochi, đã chuyển sang mô hình tuần làm việc hai ngày cho tất cả các công việc xây dựng, ngoại trừ công việc xây dựng.

  Với việc các hình phạt và giới hạn về làm thêm giờ được áp dụng cho ngành xây dựng từ tháng 4, các công trường xây dựng càng cần có hai ngày nghỉ mỗi tuần. Tỉnh Kochi sẽ đặt hàng tất cả các công việc xây dựng như một dự án mẫu kéo dài hai ngày trong tuần làm việc do khách hàng chỉ định. Công ty cũng đã áp dụng hệ thống ca làm việc hai ngày, trong đó các kỹ sư và công nhân lành nghề làm việc trên các dự án xây dựng cần hoàn thành sớm, đảm bảo ít nhất tám ngày nghỉ mỗi bốn tuần. Thành phố Aki cũng sẽ triển khai dự án xây dựng mô hình ca ca.

  Thành phố Takamatsu đã chuyển từ thử nghiệm mô hình tuần làm việc hai ngày trước đây sang triển khai trên quy mô toàn diện. Theo hướng dẫn thực hiện, khách hàng lựa chọn công trình mục tiêu. Chúng tôi có hai loại: một loại do người đặt hàng chỉ định và một loại do nhà thầu yêu cầu. Thành phố Sakaide, tỉnh Kagawa, sẽ giới thiệu mô hình tuần làm việc hai ngày trên cơ sở thử nghiệm cho các dự án xây dựng có chi phí thiết kế từ 1,3 triệu yên trở lên do khách hàng chỉ định.

  Về nguyên tắc, Thành phố Susaki, tỉnh Kochi, sẽ áp dụng mô hình tuần làm việc hai ngày đối với các dự án xây dựng trị giá 10 triệu yên trở lên (không bao gồm công việc xây dựng) do khách hàng chỉ định. Ngoài ra còn có loại do khách hàng yêu cầu. Thành phố Kami, tỉnh Kochi, đã soạn thảo hướng dẫn thực hiện tuần làm việc hai ngày (theo yêu cầu của nhà thầu) đối với công việc xây dựng (không bao gồm công việc xây dựng) với số tiền hợp đồng từ 10 triệu yên trở lên.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline