Bộ Môi trường/Tăng cường các biện pháp đối phó với rác thải thiên tai, nâng cao các mục tiêu KPI bằng số

Bộ Môi trường/Tăng cường các biện pháp đối phó với rác thải thiên tai, nâng cao các mục tiêu KPI bằng số

  Bộ Môi trường sẽ tăng cường các biện pháp chống lãng phí do thảm họa trước những thảm họa quy mô lớn liên tiếp xảy ra như động đất và lũ lụt. Các mục tiêu bằng số cho các chỉ số hiệu suất chính (KPI) đặt ra trong kế hoạch của chính phủ liên quan đến khả năng phục hồi quốc gia và lưu thông tài nguyên sẽ được nâng lên. Để nâng cao hiệu quả của các biện pháp, các chỉ số mới sẽ được bổ sung liên quan đến việc lựa chọn địa điểm lưu trữ tạm thời chất thải thiên tai trong thời gian bình thường và việc ký kết thỏa thuận giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ để đạt được mục tiêu.

  Một cuộc họp trực tuyến của hội đồng chuyên gia đã được tổ chức vào ngày 5 và đề xuất sửa đổi các chỉ số và mục tiêu bằng số đã được đưa ra.

  Theo đề xuất, KPI hiện tại nhằm mục đích tăng tỷ lệ xây dựng của các đô thị lên 85% trong năm tài chính 2025 đối với các kế hoạch xử lý chất thải thiên tai do chính quyền địa phương xây dựng, nhưng tính đến năm tài chính 2022, tỷ lệ này đã đạt 80%. Vì lý do này, năm mục tiêu sẽ được thay đổi thành năm 2030 và mục tiêu tỷ lệ công thức sẽ được nâng lên 100%. Bộ Môi trường đang cung cấp trợ cấp cho các chính quyền địa phương chưa xây dựng kế hoạch nhưng dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng bởi các trận động đất tương tự như Rãnh Nhật Bản và Rãnh Kuril và có nền tảng tài chính yếu kém.

  Mục tiêu năm tài chính 2025 về tỷ lệ thực hiện giáo dục và đào tạo liên quan đến rác thải thiên tai là 80% đối với các tỉnh (đạt 98% trong năm tài chính 2022) và 60% đối với các đô thị (27%). Cả hai mục tiêu đều được đặt ra cho năm 2030. Các quận được đặt ở mức 100% vì họ dự kiến ​​sẽ đạt được mục tiêu, nhưng các thành phố trực thuộc trung ương phải đối mặt với các vấn đề như thiếu bí quyết, vì vậy mục tiêu sẽ không thay đổi ở mức 60% trong cùng năm tài chính.

  Về các địa điểm lưu trữ tạm thời để xử lý chất thải thảm họa, tỷ lệ lựa chọn địa điểm ứng cử viên của các đô thị sẽ được bổ sung vào chỉ số. Mục tiêu là đạt được 100% (64%) vào năm tài chính 2030. Ngoài động đất, việc tạo ra chất thải do lũ lụt cũng là một vấn đề lớn. Ý tưởng là tăng tỷ lệ các đô thị xem xét thiệt hại về nước do mưa hoặc lũ lụt gây ra lên 60% (31%) trong năm tài chính 2030 trong kế hoạch xử lý chất thải thảm họa của họ.

  Để tiến hành suôn sẻ việc xử lý sau thảm họa, chính phủ cũng sẽ đặt mục tiêu ký kết các thỏa thuận liên quan đến việc xử lý giữa các chính quyền địa phương và doanh nghiệp tư nhân. Mục tiêu là tăng tỷ lệ ký hợp đồng của các đô thị lên 80% (62%) trong năm tài chính 2030.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline