Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Bắt buộc phải xác nhận điểm đến cuối cùng của đất xây dựng từ tháng 6, giảm bớt gánh nặng bằng cách đăng ký bãi dự trữ

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Bắt buộc phải xác nhận điểm đến cuối cùng của đất xây dựng từ tháng 6, giảm bớt gánh nặng bằng cách đăng ký bãi dự trữ

  Đối với các công trình tư nhân và công cộng được ký hợp đồng từ tháng 6 trở đi, các nhà thầu chính sẽ phải xác nhận lộ trình xử lý đất phát sinh trong quá trình thi công. Vào tháng 5 năm 2023, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã thiết lập một hệ thống trong đó những người điều hành các bãi dự trữ đóng vai trò là nơi lưu trữ tạm thời có thể tự nguyện đăng ký với quốc gia. Bằng cách sử dụng bãi chứa đã đăng ký, công việc xác nhận cho đến đích cuối cùng có thể được bỏ qua, giảm gánh nặng công việc cho nhà thầu chính. Tính đến ngày 29, số lượng bãi dự trữ đăng ký là 598 cơ sở kinh doanh và 878 địa điểm. Con số này đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 12 năm 2023 và con số này đang tăng đều đặn.

  Đây là một phần trong các biện pháp xử lý hợp lý đất phát sinh từ quá trình xây dựng, vốn được gây ra bởi thảm họa dòng mảnh vụn xảy ra ở Thành phố Atami, tỉnh Shizuoka vào tháng 7 năm 2021. Sắc lệnh cấp bộ sửa đổi Đạo luật Xúc tiến Sử dụng Tài nguyên Hiệu quả sẽ yêu cầu các nhà thầu chính lập và bảo quản “Kế hoạch Xúc tiến Sử dụng Tài nguyên Tái chế” trong đó mô tả nơi đất và cát sẽ được vận chuyển. Các nhà thầu chính bỏ bê nhiệm vụ của mình sẽ được hướng dẫn và những người không tuân thủ mệnh lệnh sẽ bị phạt lên tới 500.000 yên.

  Tổng quan về hệ thống xác nhận (số liệu và đồ thị từ tài liệu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch)

  Những người điều hành bãi chăn nuôi cũng sẽ phải đăng ký và phải chịu một số trách nhiệm nhất định, chẳng hạn như xác nhận thông qua biên lai đất và cát, giống như các nhà thầu chính. Theo Bộ, có hơn 1.000 kho dự trữ trên toàn quốc. Các bãi chứa đã đăng ký khuyến khích đăng ký bằng cách cung cấp các lợi ích như không phải xác nhận điểm đến cuối cùng của nhà thầu chính.

  Danh sách các nhà thầu đã đăng ký được công bố trên trang web của Bộ để các nhà thầu chính và các đối tượng khác tham khảo. Nhìn vào từng tỉnh, chỉ có tỉnh Kagawa là không có người đăng ký. Theo Bộ, ban đầu tỉnh không có nhiều nhà điều hành bãi chăn nuôi và cũng không có đơn đăng ký. Người ta tin rằng việc này có thể được xử lý bởi các bãi chăn nuôi đã đăng ký bên ngoài tỉnh hoặc các bãi chăn nuôi được quản lý công cộng không yêu cầu xác nhận cuối cùng.

  Nếu nhà thầu chính sử dụng nhà thầu chưa đăng ký thì phải quản lý đất riêng để theo dõi đích đến cho từng dự án, điều này tạo gánh nặng lớn cho doanh nghiệp.

  Bộ sẽ tiếp tục khuyến khích đăng ký bằng cách phổ biến hệ thống đăng ký thông qua các công ty xây dựng.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline