4 tổng thầu lớn niêm yết/Kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024, doanh thu tăng ở tất cả công ty nhưng lợi nhuận giảm ở 3 công ty

4 tổng thầu lớn niêm yết/Kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024, doanh thu tăng ở tất cả công ty nhưng lợi nhuận giảm ở 3 công ty

  ◇ Nhằm mục đích vừa đảm bảo lợi nhuận vừa cải cách phong cách làm việc

  Kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 của bốn tổng thầu lớn niêm yết (Kajima, Obayashi Corporation, Shimizu Corporation và Taisei Corporation) đã được công bố vào ngày 14. Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng dồi dào, các dự án xây dựng trong tay của toàn công ty đều tiến triển thuận lợi và doanh số bán hàng tăng cao. Mặt khác, lợi nhuận hoạt động, biểu thị lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, thấp hơn năm trước của cả ba công ty ngoại trừ Kajima. Hệ thống xây dựng trở nên khắt khe do giá cao và điều kiện lao động chặt chẽ, đồng thời cần phải tuân thủ các quy định về làm thêm giờ có hiệu lực từ tháng 4. Mỗi công ty đều có kế hoạch tăng cường hơn nữa hoạt động nhận đơn đặt hàng của mình với trọng tâm là lợi nhuận.

  Doanh thu hợp nhất của Kajima và Obayashi đạt mức cao kỷ lục. Ngoài tiến độ xây dựng ổn định trong nước, các yếu tố chính sẽ là việc Kajima bán tài sản và tiến độ xây dựng quy mô lớn của Obayashi tại công ty con ở Bắc Mỹ. Doanh thu của Tập đoàn Taisei tăng nhờ các dự án phát triển và công trình dân dụng. Hiệu suất của PS Mitsubishi, công ty đã trở thành công ty con hợp nhất vào năm ngoái, cũng đã được cải thiện.

  Thu nhập hoạt động hợp nhất của Tập đoàn Obayashi, Tập đoàn Shimizu và Tập đoàn Taisei giảm so với năm tài chính trước. Tập đoàn Shimizu lần đầu tiên chìm trong sắc đỏ kể từ khi IPO, cùng với thu nhập thông thường. Ngoài tác động của chi phí vật liệu tăng cao, nhất là đối với các dự án xây dựng tư nhân quy mô lớn, việc trích lập dự phòng thất thoát công trình xây dựng tăng lên đáng kể, dẫn đến thua lỗ. Lợi nhuận của Tập đoàn Obayashi giảm do lợi nhuận cải thiện đáng kể từ hoạt động xây dựng và xây dựng dân dụng trong nước tại các công ty con xây dựng ở nước ngoài, nhưng chi phí SG&A cũng tăng do chi phí nhân sự và chi phí R&D tăng dẫn đến lợi nhuận sụt giảm.

  Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp xây dựng hoàn thiện chưa hợp nhất của Kajima giảm nhẹ nhưng đây là công ty duy nhất trong số 4 công ty đạt được hai con số. Tập đoàn Obayashi và Tập đoàn Taisei cũng đi xuống so với giai đoạn trước, còn Tập đoàn Shimizu thì âm. Các đơn đặt hàng không hợp nhất cho toàn bộ công ty đã vượt quá năm tài chính trước đó.

  Kajima, Tập đoàn Obayashi và Tập đoàn Taisei dự kiến ​​sẽ tăng doanh thu hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025. Để đáp ứng các quy định về giới hạn trên, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo chi phí và thời gian thi công phù hợp khi đề xuất đơn đặt hàng. Một số người nói, ``Không công ty nào có thể hủy lịch trình xây dựng do các quy định về giới hạn và các vấn đề về chuỗi cung ứng giữa các nhà cung cấp.'' Có vẻ như đây sẽ là một năm mà các công ty sẽ phải cân bằng giữa việc đảm bảo lợi nhuận và cải cách phong cách làm việc trong khi cân nhắc đến hệ thống xây dựng.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline